V pátek, dne 10. 3. 2017 v 19.00 proběhne 1. valná hromada TJ Sokol Sedlec v tomto roce.

  1. Program valné hromady
  2. Zahájení schůze.
  3. Členská základna.
  4. Volba člena do kontrolní komise.
  5. Zpráva o činnosti a hospodaření.
  6. Diskuze
  7. Závěr