Výše dle usnesení byla stanovena na 1 000 Kč / rok pro řádného člena. U řádných členů v důchodovém věku je členský příspěvek snížen na poloviční hodnotu, 500 Kč / rok.

Příspěvek se může uhradit jednorázově nebo ve dvou platbách podle sezón (jaro, podzim), vždy se hradí dopředu na nadcházející sezónu. Členské příspěvky pro nadcházející rok 2017 musí být uhrazeny do 31. 12. 2016.

Zaplatit můžete prostřednictvím

  • bankovního převodu a to na účet TJ Sokol Sedlec, č. ú. 201957482/0300, jako variabilní číslo použijte ID hráče,
  • hotově u pana Kratochvíla.

V případě nezaplacení členského příspěvku do konce letošního roku, bude člen o této skutečnosti informován písemně a vyzván k uhrazení.